Bli ersatt vid skada eller olycka

Bra att veta

Vi vet, försäkringsärenden kan vara komplicerade. Därför har vi skapat en översikt gällande vanliga frågor.

Tyvärr saknas ibland rätt till ersättning.

Vi har klarlagt de vanligaste orsakerna.

"Läs mer..."

Har du fått en skada på jobbet kan du ha rätt till ersättning från ett par olika försäkringar, inklusive din olycksfallsförsäkring.

Vi hjälper dig få ersättning för din arbetsskada!

"Läs mer..."

Ärrskador kan vara krångliga. Oftast krävs minst ett år från skadetillfället innan försäkringsbolaget kan reglera skadan och du kan bli ersatt.

Vi listar de viktigaste sakerna att hålla redan på i processen.

"Läs mer..."

Ett olycksfall innebär att du har fått en oförutsedd plötslig skada, såsom att du har trillat med cykeln, halkat, skurit dig med kökskniven, eller skadat dig under träningen.

Läs mer för att se vad du kan få betalt.

"Läs mer..."