Vad har du rätt till?

När saknar jag rätt till ersättning?

Tyvärr saknas ibland rätt till ersättning och kraven kan då inte gå igenom.

De vanligaste anledningarna:

  • Att skadan inte täcks av en försäkring eller att en försäkring saknas.
  • Att skadan inte klassificeras som ett olycksfall (skadan måste vara plötslig, oförutsedd och en yttre händelse).
  • Att sjukhus/vårdcentral inte besökts i samband med skadan (en journal måste finnas och ha förts).
  • Att ärendet har preskriberats och tidsfristen löpt ut (i vanliga fall är detta just nu före den 1:a januari 2015., det finns dock undantag).

Vilka försäkringar täcker min skada?

För att du ska kunna få ersättning via försäkringsbolaget så krävs det att du har en försäkring som täcker skadan. Hemförsäkringen täcker tyvärr inte olyckor som sker i hemmet. Hemförsäkringen täcker oftast endast skador på egendom. Du måste oftast istället ha en olycksfallsförsäkring för att kunna få ersättning.

Det finns också andra försäkringar som kan täcka din skada beroende på vilken typ av olycka du råkat ut för. Trafikförsäkringar täcker till exempel personskador ifall du får en sådan skada i samband med en trafikolycka. Du ska också komma ihåg att försäkringen gäller endast ifall den var aktiv under skadetillfället, oavsett ifall den är uppsagd därefter.

Vad klassificeras som ett olycksfall?

Ett olycksfall innebär att du har fått en oförutsedd plötslig skada, såsom att du har trillat med cykeln, halkat, skurit dig med kökskniven, eller skadat dig under träningen. Belastningsskador och förslitningsskador som gett dig permanenta besvär räknas tyvärr inte till olycksfall. Klassificeras din skada inte som ett olycksfall kan du tyvärr inte få ersättning via din olycksfallsförsäkring.

Har du sökt läkarvård?

Du måste ha sökt läkarvård för skadan du vill att vi hjälper dig få ersättning för. Vi måste kunna bevisa att och hur skadan har skett, vilket kommer ha dokumenterats i läkarjournalen. Försäkringsbolaget kommer även därefter kunna få en överblick över skadan. Har du inte sökt läkarvård för skadan kan du tyvärr inte få ersättning.

Hur länge kan jag vänta med att söka ersättning?

Det är alltid bättre att söka ersättning omedelbart. Ifall du väntar för länge kan ärendet preskriberats och i så fall saknar du rätt till ersättning.

Ifall du inte vet om din skada har preskriberats så är det bara att skapa ett ärende så ser vi ifall vi kan hjälpa dig. Om olyckan skett efter den 1:a januari 2015 är den inte preskriberad. Du har då 10 år på dig att anmäla skadan. Vissa skador räknas utifrån andra regler, såsom arbetsskador och patientskador, och kan anmälas från längre tillbaka i tiden.