Vad har du rätt till?

Vad klassificeras som olycksfall?

Ett olycksfall innebär att du har fått en oförutsedd plötslig skada, såsom att du har trillat med cykeln, halkat, skurit dig med kökskniven, eller skadat dig under träningen.

Belastningsskador och förslitningsskador som gett dig permanenta besvär räknas tyvärr inte till olycksfall. Klassificeras din skada inte som ett olycksfall kan du tyvärr inte få ersättning via din olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Ifall du är täckt av en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning vid ett olycksfall. Om du är osäker på om du är täckt, eller om du inte själv har en olycksfallsförsäkring, kan du tänka på följande:

  • Din partner har möjligtvis en olycksfallsförsäkring som även täcker dig
  • Prata med din arbetsgivare, eller gå igenom dina lönespecifikationer, och se om din arbetsgivare tar en del av lönen för gruppförsäkring och att den täcker olycksfall.
  • Ditt fackförbund har möjligtvis en olycksfallsförsäkring som täcker dig.

Preskriptionstid

Ifall du inte vet om din skada har preskriberats så är det bara att skapa ett ärende så ser vi ifall vi kan hjälpa dig. Om olyckan skett efter den 1:a januari 2015 är den inte preskriberad. Du har då 10 år på dig att anmäla skadan.

Ersättningsbelopp

Vi hjälper dig hitta rätt väg framåt, vilka försäkringar som gäller, och att anmälan görs rätt. Vi hjälper dig också genom processen och de viktigaste stegen för att du ska få maximal ersättning:

  • Gör en skadeanmälan. Det är viktigt att inga missförstånd uppstår mellan dig och försäkringsbolaget, och vi hjälper dig med precis och ärlig formulering i din skadeanmälan.
  • Gör ett läkarbesök. En läkare kan fastställa eventuell medicinsk invaliditet, och journalföra skadan för bevisföring. Du kan i vissa fall göra ett egenintyg för att beskriva vilka besvär du har.
  • Försäkringsbolaget granskar ärendet. Försäkringsbolaget avgör därefter hur mycket ersättning du har rätt till och betalar ut detta för olycksfallsersättning. Skulle ärr eller medicinsk invaliditet uppstå på grund av skadan, gör vi en uppföljning för dem till försäkringsbolaget efter 1-2 år.