Vad har du rätt till?

Ärr – Ersättningsperiod och värde

Du kan få ersättning för ärr. Ersättningen beror på var på kroppen ärret är, hur framträdande det är, samt vilken ålder du har. Du måste dessutom ha besökt en läkare, vårdcentral eller dylikt när olyckan inträffade så att skadan är bevisförd. Därefter tittar försäkringsbolaget på ärrvävnaden 1-2 år efter olyckan och bedömer ersättningsvärdet utefter ovanstående kriterier.

Ett stort ärr i ansiktet ger dig till exempel en högre ersättning än ett litet ärr på foten. Ersättningen är ett engångsbelopp. Försäkringsbolaget bedömer alltså ärret och ersättningsvärdet efter följande frågor:

  • Var på kroppen sitter ärret?
  • Är ärret vanprydande? Är det stort eller litet?
  • Hur gammal är du?

Därefter gör försäkringsbolaget en bedömning i enlighet med deras ärrtabell, eller Trafikskadenämndens egen ärrtabell. Försäkringsbolagen skiljer dessutom på ärr som orsakats av vanliga olycksfall och de som orsakats av trafikolyckor.

Ersättning för ärr

Ersättning för ärr är ofta lägre än ersättning för medicinsk invaliditet. Vuxna tenderar att få lägre ersättning än barn, då ärr levs med längre som barn och kan dessutom vara svårare att leva med. Skulle olyckan leda till inkomstförlust utöver ärret kan du som vuxen dock få ut ersättning för det. Inkomstförlustersättning betalas ut direkt efter olyckan, och ärrersättning hanteras därefter. Vi ser till att du får ut så mycket ersättning du kan ha rätt till, och att processen sköts så snabbt och smärtfritt som möjligt för dig.

Exempel på försäkringsersättning

En hantverkare trillar och får ett sår på underarmen. Såret bildar ett ärr och behöver sys med 6 stygn. Ersättningen som betalas ut är:
  • Kostnad för läkarbesök: 350 kr
  • Inkomstförlust p.g.a. sjukskrivning: 1,200 kr
  • Ersättning för ärrbildning efter 1-2 år: 8,000 kr