Vad har du rätt till?

Vad kan jag få i ersättning för en arbetsskada?

Har du fått en skada på jobbet kan du ha rätt till ersättning från ett par olika försäkringar, inklusive din olycksfallsförsäkring. Vi hjälper dig få ersättning för din arbetsskada!

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppkommit på grund av arbetet i någon form. Detta inkluderar resor till och från jobbet, samt aktiviteter som är organiserade av arbetet. Har du blivit skadad på jobbet, så har du rätt till ersättning!

Arbetsskadeanmälan - hur gör man?

Eftersom olika försäkringar täcker olika skador, och ibland samma, är det viktigt att veta till vilken försäkring arbetsskadeanmälan ska göras, samt att komma ihåg att du kan ha rätt till ersättning från flera olika försäkringar för samma skada. Olika försäkringsbolag har olika rutiner.

Försäkringskassan har andra rutiner än till exempel AFA (länk) eller Folksam. Det är här vi hjälper dig. Vi driver ärendet åt dig och ser till att du får ut så hög total ersättning som möjligt för din arbetsskada, och vi håller dig informerad genom hela processen.

Arbetsskadeersättning - vad avgör hur mycket jag kan få?

Ersättningen består av olika delar, och hur mycket du har rätt till i ersättning beror på typen av skada, allvarsgrad, samt vilka försäkringar som täcker skadan. De som arbetar har en arbetsskadeförsäkring, även de som är egna företagare. Studerande täcks också genom sin utbildning, ifall de är utsatta för risk, via till exempel praktik. Denna försäkring är lagstadgad, och sköts genom Försäkringskassan. Därutöver kan du vara täckt genom ett kollektivavtal (TFA), medlemskap i ett fackförbund (t.ex. LO), samt privata olycksfallsförsäkringar (försäkringsbolag).

Skadan och rätt till ersättning måste kunna bevisas för att du ska få ersättning. Ersättningen för en arbetsskada kan dessutom variera eftersom den kan täckas av olika försäkringar, för att till exempel täcka inkomstförlust, livränta, samt ersättning för sveda och verk. Om du exempelvis är hantverkare och skär eller slår dig så allvarligt att du inte kan jobba på en vecka, så kan du alltså både vara täckt av arbetsskadeförsäkringen och din olycksfallsförsäkring. Du kan då få ersättning för din inkomstförlust, samt möjligen ersättning för ärr eller medicinsk invaliditet.